Najciekawsze instrumenty inwestycyjne

28 04 17 - 12:01 Użyte znaczniki: , , ,

Oszczędzanie i inwestowanie to najlepsze powiązanie, jeżeli myślisz o uzyskaniu niezależności ekonomicznej gospodarstwa domowego. Na rynku spotkasz wiele ciekawych instrumentów inwestycyjnych. To nie tylko lokaty bankowe, ale też narzędzia rynku kapitałowego. Wejdź na www.inwestowaniena5.pl i zobacz gdzie warto wybrać lokatę.

Popularne powiązania oszczędnościowo – inwestycyjne na krajowym rynku

Oszczędzanie w banku detalicznym to absolutna podstawa i ochrona kapitału przed inflacją. Nie tracisz wartości pieniądza w długim terminie. Oprocentowanie daje też trochę oszczędności najczęściej wykorzystywanych na powiększanie podstawowego kapitału. Takie postępowanie prowadzi do wygenerowania potencjału procentów składanych. Depozyty bankowe założysz nie tylko w złotówkach, ale też w walutach obcych, co umożliwia generowanie zysków na podstawie oprocentowania oraz różnic kursowych. Depozyty w walutach obcych to jednak spora spekulacja. Trudno bowiem przewidzieć trendy na giełdzie walutowej. Według statystyk na Forex traci praktycznie 80 – 90% inwestorów indywidualnych (traderów). Inne produkty inwestycyjne to bony skarbowe oraz obligacje korporacyjne. Sektor obligacji korporacyjnych w połączeniu z lokatami bankowymi to całkiem niezłe oprocentowanie przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka straty kapitału. Jeżeli chcesz bardziej zaryzykować skieruj się do zakupu akcji, np. spółek dywidendowych. Z takich akcji uzyskujesz rok do roku dywidendę. Co to oznacza? Dobre spółki dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Wystarczy tylko posiadać na rachunku papiery wartościowe. W dłuższym terminie lokaty bankowe, obligacje korporacyjne i akcje spółek dywidendowych generują pokaźne zyski, bez wielkiego zaangażowania ze strony inwestora indywidualnego.

A co, jeżeli nie chcesz samodzielnie wszystkim zarządzać?

Jeżeli nie chcesz zarządzać w ogóle własnym kapitałem możesz postawić na lokaty strukturyzowane lub na fundusze inwestycyjne. Największe ryzyko, ale jednocześnie największy potencjalny zysk występuje na wszystkich instrumentach pochodnych, czyli kontraktach terminowych na waluty, surowce. Dywersyfikacja oszczędzania i inwestowania to najlepsze podejście. W ten sposób nie narażasz się na niepotrzebne ryzyko. Z jakich instrumentów oszczędnościowych lub inwestycyjnych korzystasz na co dzień?