Czy można zaciągnąć kilka chwilówek na raz?

24 10 19 - 09:17 Użyte znaczniki: , , ,

Chwilówka różni się od tradycyjnej pożyczki pod wieloma względami. Jednym z nich jest brak możliwości spłaty kilku zobowiązań jednocześnie. O ile w przypadku zobowiązań ratalnych (takich jak pożyczka) istnieje możliwość wielokrotnego, jednoczesnego zadłużenia o tyle w przypadku chwilówek jest to bardzo utrudnione, choć nie jest niemożliwe.

Chwilówka – spłacasz raz i tylko raz!

Wśród pożyczkodawców obowiązuje prosta zasada: wybrany Klient może zaciągnąć w danej firmie tylko jedną chwilówkę. Rozwiązanie takie jest bezpieczne dla Wierzyciela, który w ten sposób ponosi mniejsze ryzyko. Jednakże sprytni Klienci zaciągają takie zobowiązania w kilku firmach, które – co ważne – nie są ze sobą powiązane kapitałowo. Teoretycznie można również zaciągać chwilówki w kilku różnych firmach, które nie są ze sobą powiązane zaawansowanymi systemami monitorującymi dłużników (np. Check Credit). Oczywistym jest, że takie posunięcie (choć nie do końca legalne), wymaga sporej wiedzy od pożyczkobiorcy.

Od spłaty do wypłaty

To jednak nie wszystko. Niektórzy pożyczkodawcy wprowadzają również ograniczenia co do częstotliwości zaciągania zobowiązań. Przykładowo, jeśli Klient zdążył już całkowicie spłacić chwilówkę, będzie mógł zaciągnąć kolejną dopiero po upływie określonego czasu. Najczęściej termin ten to 7 dni, po upływie których, licząć od dnia spłaty, możemy zaciągnąć kolejne zobowiązanie. I choć wydaje się to nieprawdopodobne, krok ten jest podyktowany troską o Klienta, który zadłużając się w nieskończoność, mógłby wpaść w pętlę zadłużenia.

Kilka chwilówek na raz, czyli próba wyłudzenia pieniędzy

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wielu Klientów firm pożyczkowych decyduje się na zaciąganie kilku chwilówek jednocześnie (u różnych podmiotów), by ominąć blokady wprowadzone przez nich na nieuczciwych dłużników. Postępowanie to jest w gruncie rzeczy nieuczciwe, ponieważ osoby zaciągające chwilówki muszą się zdeklarować, iż nie posiadają podobnych zobowiązań w innych firmach. Okłamanie Wierzyciela jest zatem przestępstwem!

Podsumowując, chwilówka jest specyficznym produktem finansowym, które zaciągamy zwykle jeden raz w określonym interwale czasowym. Skorzystanie jednocześnie z dwóch ofert chwilówki jest nie tylko ryzykownym procederem, ale też jest w pewnym sensie przestępstwem, które należy ścigać karnie.