« Wymarzone M na kredyt… | Strona domowa | Warunki finansowe zwi… »

Z czym trzeba się pogodzić, zaciągając kredyt samochodowy?

piątek, 05 kwiecień 2019 at 1:44 pm. Użyte znaczniki: , , , , , ,

Kredyty samochodowe to wciąż jedna z najpopularniejszych form finansowania zakupu nowego, lub nawet używanego auta. Niestety, konkurencyjność względem innych, analogicznych form kredytowania ma swoją cenę. Dlatego każdy potencjalny kredytobiorca, który zdecyduje się na taki produkt finansowy, winien zapoznać się ze wszystkimi obostrzeniami, które trzeba będzie uwzględnić przy wyborze takiej oferty.

kredyty mieszkaniowe - 17bankow.com

Samochód i bank, czyli przedmiot i jego właściciel

Niestety w przypadku kredytów samochodowych, kredytobiorca nie jest jedynym właścicielem samochodu. Ba, w praktyce okazuje się, że jest on wyłącznie jego użytkownikiem. Co to oznacza? Chociażby to, że to bank decyduje, jaką formą ubezpieczenia ma zostać objęty dany pojazd. Najczęściej kredytobiorca chcący zaciągnąć taki kredyt, musi zdecydować się na wykup ubezpieczenia AC i to w wersji narzuconej przez bank. Owszem, w przypadku nowych samochodów takie ubezpieczenie raczej na pewno zostałoby wykupione przez Nabywcę, ale najprawdopodobniej w wariancie tańszym, aniżeli "zaproponowanym" przez instytucję bankową. Jeśli ten warunek nie zostanie zrealizowany, bank najprawdopodobniej nie przeleje nam oczekiwanych pieniędzy.

Nie takie korzystne zabezpieczenie

Zabezpieczenie kredytu samochodowego nie jest niczym korzystnym z punktu widzenia Klienta. Bank może je rozumieć na kilka sposobów, wybierając jedną z wielu wariantów ochrony swoich interesów. Najpopularniejszą z metod jest wpisanie pojazdu do rejestru zastawów. Oznacza to, że w takiej sytuacji bank jest całkowitym właścicielem pojazdu a jego faktyczny posiadacz może go jedynie użytkować. Taki wariant jest najmniej korzystny z punktu widzenia Klienta. Wiąże się on z wpisem banku do karty pojazdu. Inną, nieco bardziej korzystną opcją, jest wariant z przewłaszczeniem. Polega on na tym, że bank przejmuje udział w 49 procentach wartości auta, jednocześnie przejmując kartę pojazdu. Jest ona oddawana dopiero w momencie spłaty zobowiązania, co skutecznie uniemożliwia jego dalszą sprzedaż. Wariant ten wiąże się jednak z koniecznością zapłaty sporego wkładu własnego, którego wysokość jest określana przez bank. Opcjonalnie, Wierzyciel może też skorzystać z kilku innych form zabezpieczeń, jak chociażby weksel in blanco. Im bardziej wartościowy samochód, tym większa szansa na to, że powyższe warianty wystąpią równocześnie!

Dokumenty, dokumenty i jeszcze raz dokumenty

Zaciągając kredyt samochodowy, trzeba również mieć na względzie, że bank zażąda od nas kompletu dokumentów dotyczących naszych zarobków. Utrudnienie to jest jednak czymś oczywistym, gdyż niezależnie od formy kredytu (gotówkowy, samochodowy, hipoteczny) bank będzie chciał zabezpieczyć swoje interesy, badając zdolność kredytową Wnioskującego o kredyt. Najprawdopodobniej potrzebne będzie zaświadczenie o zarobkach, ostatni odcinek emerytury, bądź renty, lub też inny dokument, mogący potwierdzić dochody z innych tytułów. Przed przygotowaniem odpowiednich dokumentów, warto zorientować się w banku, które z nich będą nam potrzebne podczas zawieranie umowy o kredyt. W przeciwnym razie procedura przyznania pieniędzy może się znacząco wydłużyć.

Podsumowując, kredyty samochodowe są bardzo korzystną formą finansowania zakupu samochodu, aczkolwiek wiążą się one z przeniesiem części praw właściciela, bezpośrednio na bank. Dzięki temu, Wierzyciel będzie mógł odzyskać zamrożone w ten sposób pieniądze. Będzie mógł on to zrobić na kilka różnych sposobów, z których najpopularniejszym jest bezpośrednie spieniężenie pojazdu. Podobnie mają się kredyty na nowe lokum, kredyty mieszkaniowe - 17bankow.com pomogą Ci podjąć decyzję zarówno w przypadku hipoteki jak i samochodówki.